Borsten en mestsilo's

De plastisch chirurg constateerde dat haar borsten niet alleen klein, maar ook ongelijk waren. Na de borstvergroting bleek dat de implantaten waren omgedraaid. De iets grotere borst was nu nog groter. De arts bood aan om nogmaals te opereren, de implantaten om te draaien. Maar de patiënte had de eerste keer al zo eng gevonden, dat ze een tweede operatie echt totaal niet zag zitten. Hoe zat zoiets juridisch in elkaar, vroeg ze mij. Het antwoord hierop is niet zo makkelijk als je zou denken. Volgens het contractenrecht moet je iemand die niet gepresteerd heeft wat is afgesproken, de kans geven om het alsnog goed te doen. De arts bood dat ook aan, maar zij weigerde. Betekende dit dat ze geen schadevergoeding kon krijgen? Nee, de Hoge Raad heeft bepaald dat soms geen herstelmogelijkheid hoeft te worden geboden, maar direct schadevergoeding moet worden betaald. In dat geval ging het om silo’s die zo slecht gebouwd waren, dat voor herstel de bouw volledig overgedaan moest worden. Die mestsilo’s leken wel op deze borsten, vond ik. Bovendien had de arts haar zorgplicht geschonden, dus een hersteloperatie leek me niet nodig. Maar hoe bepaal je vervolgens het schadebedrag? Het is niet zo dat mevrouw met haar borsten een inkomen verdiende, dus wat is dan het verlies aan waarde? Bij een auto geldt dat je vergoed krijgt wat de reparatie zou kosten, of je nu herstelt of niet. Geldt dat voor borsten ook? En de vergoeding voor emotionele schade dan? Die wordt in Nederland vastgesteld naar billijkheid; een lekker vaag begrip. We besloten daarom samen om gewoon de overeenkomst te ontbinden. De borsten teruggeven kon niet, maar het geld van de operatie terugbetalen kon wel. Dat wilde mevrouw hebben, met wat smartengeld, dus dat werd de eis. Rechtszaken zijn openbaar en dat kun je als plastisch chirurg in zo’n zaak onmogelijk willen. De arts betaalde snel het gevraagde bedrag.

Contractrecht
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

Copyright: Antoinette Vlieger BV - Algemene VoorwaardenPrivacy Statement​ - Interne Klachtregeling