Greenpeace en de buurtnazi’s

De studentenvereniging vreesde failliet te gaan. Uit angst het historische pand te verliezen, besloot het bestuur een stichting op te richten. Deze werd eigenaar van de sociëteit. Zo zou het honk veilig zijn voor eventueel wanbestuur van zuipende studenten. Probleem was dat de ex-studenten-nu-yuppen in het stichtingsbestuur, interessante mogelijkheden zagen. Ze vroegen een hypotheek aan op de soos, en met het vrijgekomen geld werden spannende vastgoedavonturen gefinancierd. Het besef dat daar niets meer aan te doen viel, leverde de studentenvereniging een behoorlijke kater op. Een clubje vredelievende buren wilde de gemeente bijsturen, en richtte ook een stichting op. Dertig jaar later stond deze bekend als “de buurtnazi’s” die zich enkel bezighielden met de vraag of je heg goed gesnoeid werd, of het nieuwe zwembad niet 15cm naar rechts had gemoeten, of het tuinhek wel de juiste klassieke punt had. Veel konden de wijkbewoners niet doen; de stichtingsbestuurders herbenoemden zichzelf. Ook mooi is het verhaal van Greenpeace. Er kwam natuurlijk een dag dat de bevlogen oprichter het stokje moest doorgeven aan nieuwe bestuurders; die er zo hun eigen ideeën op nahielden. De grondlegger kon niets anders meer dan in een Duitse sauna verzuchten: “Ik heb een monster gecreëerd.” En als advocaat moet ik beamen: de stichting is inderdaad een monster. In Jip en Janneketaal is het een zak met geld die eigendom is van niemand. Het idee stamt waarschijnlijk van de Arabieren, die het een waqf noemen. Dat betekent zoiets als stilstand. Deze centjes vererven niet, maar zijn van zichzelf. Dat kan heel nuttig zijn, maar ontspoorde bestuurders zijn zo minimaal bij te sturen, dat de overheid kijkt naar een eventuele herziening van het stichtingsrecht. Tot die tijd adviseer ik bevlogen types om ook eens naar de BV te kijken. Buurtbewoners wijs ik op de democratische voordelen van een vereniging. En als het perse toch een stichting moet worden, dan ontwerp ik een mooie ontslagregeling in de statuten. Voor later, tegen de kater.

Contractrecht
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

Copyright: Antoinette Vlieger BV - Algemene VoorwaardenPrivacy Statement​ - Interne Klachtregeling